Bộ bao bì mỹ phẩm PN04

Chai 150ml, Tuýp 100g – 200g, Chai serum 30ml, Hũ kem 50g

Bộ bao bì mỹ phẩm PN04

Tuýp 20g, chai 150ml, tuýp 100g

Bộ bao bì mỹ phẩm PN09

Hũ 50g, chai 50ml, 100ml, 120ml

Bộ mỹ phẩm TC, chai TC30, hũ TC50

Bộ bao bì mỹ phẩm PN05

Bộ chai hũ LU

Hũ 15g 20g – 30g – 50g

Chai 20ml – 30ml – 50ml – 100ml – 120ml

Bộ bao bì mỹ phẩm PN06

Bộ bao bì mỹ phẩm PX mờ

Bộ chai hũ nắp gỗ

Bộ hũ kem nắp gỗ 15g,30g,50g,100g

Bộ chai hũ nắp gỗ

Bộ bao bì mỹ phẩm PN07

Bộ bao bì mỹ phẩm PN08

Bộ chai hũ GS

Hũ 30g – 50g

Chai 30ml – 50ml – 100ml

Bộ chai hũ GS

Hũ 30g – 50g

Chai 40ml – 100ml – 120ml

Tổng hợp nắp serum

Khoen nhựa đen đai to

Nắp nhựa đen đai to

Bộ nắp serum bóp trắng khoen vàng

Nắp bóp quai vàng – quai bạc

Nắp nhựa đen đai bé

Nắp nhựa đen đai to

Nắp nhựa đen đai to

Nắp nhựa trắng đai to

Chai colagen CO30 – CO50

Chai tinh dầu nâu nắp bơm

Nắp nhựa đen đai to

Nắp nhựa trắng đai to