Bộ chai hũ thủy tinh HM

Hũ 20g

Chai 10ml – 30ml – 50ml

Bộ chai hũ thủy tinh GS

Hũ 30g – 50g

Chai 40ml – 100ml – 120ml

Bộ chai hũ thủy tinh LU

Hũ20g – 30g – 50g

Chai 20ml – 30ml – 50ml – 100ml – 120ml

Bộ chai hũ thủy tinh TC

Hũ 30g – 50g

Chai 30ml – 50ml – 100ml

Bộ chai hũ mỹ phẩm acrylic SO

Hũ 10g – 20g – 30g

Chai 30ml – 50ml

Bộ chai hũ chân không PB

Hũ 30g – 50g

Chai 30ml – 50ml – 100ml

Bộ chai hũ LU

Hũ20g – 30g – 50g

Chai 20ml – 30ml – 50ml – 100ml – 120ml

Bộ mỹ phẩm TC, chai TC30, hũ TC50

Bộ bao bì mỹ phẩm PN04

Chai 150ml, Tuýp 100g – 200g, Chai serum 30ml, Hũ kem 50g

Bộ bao bì mỹ phẩm PN04

Tuýp 20g, chai 150ml, tuýp 100g

Bộ bao bì mỹ phẩm PN09

Hũ 50g, chai 50ml, 100ml, 120ml

Bộ mỹ phẩm TC, chai TC30, hũ TC50

Bộ bao bì mỹ phẩm PN05

Bộ chai hũ LU

Hũ 15g 20g – 30g – 50g

Chai 20ml – 30ml – 50ml – 100ml – 120ml

Bộ bao bì mỹ phẩm PN06

Bộ bao bì mỹ phẩm PX mờ

Bộ chai hũ nắp gỗ

Bộ hũ kem nắp gỗ 15g,30g,50g,100g

Bộ chai hũ nắp gỗ

Bộ bao bì mỹ phẩm PN07

Bộ bao bì mỹ phẩm PN08

Bộ chai hũ PB

Hũ 30g – 50g

Chai 30ml – 50ml – 100ml

Bộ chai hũ GS

Hũ 30g – 50g

Chai 40ml – 100ml – 120ml

Bộ chai hũ nhựa

Hũ 200g

Chai 200ml – 300ml – 500ml

Bộ chai hũ HM

Hũ 20g

Chai 10ml – 30ml – 50ml

Bộ chai hũ mỹ phẩm

Hũ 30g – 50g

Chai 20ml – 30ml – 50ml

Bộ chai hũ mỹ phẩm SO

Hũ 10g – 20g – 30g

Chai 30ml – 50ml

Bộ chai hũ mỹ phẩm SO

Hũ 30g – 50g

Chai 30ml – 50ml – 60ml