Chai tạo bọt có bàn chải 100ml – 120ml – 150ml

TB100 – TB120 – TB150

Hũ lục giác nắp đen

Hũ lục giác

Hũ lục giác nắp đen

Chai nhựa PET 120ml TT120

+ nắp bơm VP 24 mạ bạc

Hũ vuông nắp đen

Hũ vuông nắp đen

Hũ vuông nắp đen

Chai toner 150ml VH150

Chai nhựa PET 150ml VH150 + nắp bơm MG 24 mạ vàng

Chai nhựa 150ml + nắp bơm VP24 mạ bạc

Chai nhựa 150ml DH150 + nắp bật

Chai sữa tắm 200ml LP200 + nắp bơm MG24 bạc

Chai nhựa PET 150ml VH150 + nắp bơm MG 24 mạ vàng

Chai nhựa 150ml + nắp bơm VP24 mạ bạc

Chai nhựa 150ml DH150 + nắp bật

Chai dầu gội 350ml HTT350 xanh nhám + Nắp bơm HT28 đen

Chai dầu gội 350ml HTT350 nâu

Hũ yến 75ml nắp siết

Hũ nghiêng 50ml-180ml-380ml

Chai dầu gội 500ml HTT500

Chai dầu gội 350ml HTT350 nâu

Hũ yến 75ml nắp siết

Hũ nghiêng 50ml-180ml-380ml