Các Mẫu Vỏ Chai - Có Sẵn

Chai thủy tinh 500ml XOD500

XO750 – XOD500- XT750

Chai thủy tinh 750ml XO750

Chai thủy tinh 750ml XT750

Chai thủy tinh XO750 nắp bần

Chai thủy tinh XP500

Chai thủy tinh AM650

Chai thủy tinh 500ml TDV500

Chai thủy tinh HS500

Chai thủy tinh HT500

Chai thủy tinh NH500

Chai thủy tinh HK500

Chai thủy tinh KC500 nắp vàng

Chai thủy tinh KC500 nắp đen

Chai thủy tinh HQ500 cổ cao

Chai thủy tinh HK750

Chai nắp gài 500ml dáng tròn

Chai thủy tinh AK500-AK750

Chai thủy tinh AK500

Chai thủy tinh AK750

Chai thủy tinh HD750

Chai thủy tinh HD750

Chai thủy tinh CS500

Chai thủy tinh NV300 cao

Chai thủy tinhh NV500

chai thủy tinh 500ml

Chai thủy tinh TX500

Chai thủy tinh VD500

Chai thủy tinh MV500

Chai thủy tinh Putin500

Chai thủy tinh Putin500

Chai thủy tinh MC500

Chai thủy tinh TQ375 – TQ500

Chai thủy tinh YT500 trong

Chai thủy tinh 500ml dẹt đáy núi NG500

Chai thủy tinh 750ml dáng vát BG750

Chai thủy tinh SC360

Chai hoa quả TQ500

Chai thủy tinh vai rồng VR500

Chai thủy tinh 500mldáng vát BG500

Chai thủy tinh 500ml GN500

Chai thủy tinh mạ vàng 750ml VMT750

Chai rượu 500ml BK500

Chai thủy tinh KC500 nắp bạc

Chai thủy tinh 500ml VD500

chai đựng rượu 300ml

Chai thủy tinh VK300

Chai vang cao cấp 1.2kg 750ml

Chai vang cao cấp 0.9 kg 750ml

Chai rượu vang 750ml

Chai rượu cao cấp đế vương 900ml

Chai thủy tinh 500ml dẹt đáy núi NG500

Chai thủy tinh KC500 nắp bạc

Chai thủy tinh 500ml VD500

Hàng đặt riêng

chai vang 750ml nặng 630g

Chai thủy tinh 100ml – 500ml – 750ml

Chai thủy tinh 500ml vuông nắp bi

Chai thủy tinh 500ml dẹt đáy núi