Các Mẫu Vỏ Chai - Có Sẵn

Chai thủy tinh 500ml XOD500

XO750 – XOD500- XT750

Chai thủy tinh 750ml XO750

Chai thủy tinh 750ml XT750

Chai thủy tinh XO750 nắp bần

Chai thủy tinh XP500

Chai thủy tinh AM650

Chai thủy tinh 500ml TDV500

Chai thủy tinh HS500

Chai thủy tinh HT500

Chai thủy tinh NH500

Chai thủy tinh HK500

Chai thủy tinh KC500 nắp vàng

Chai thủy tinh KC500 nắp đen

Chai thủy tinh HQ500 cổ cao

Chai thủy tinh HK750

Chai nắp gài 500ml dáng tròn

Chai thủy tinh AK500-AK750

Chai thủy tinh AK500

Chai thủy tinh AK750

Chai thủy tinh CS500

Chai thủy tinh NV300 cao

Chai thủy tinh HE750

Chai thủy tinh HD750

Chai thủy tinhh NV500

chai thủy tinh 500ml

Chai thủy tinh TX500

Chai thủy tinh MV500

Chai thủy tinh MV500

Chai thủy tinh TX500

Chai thủy tinh Putin500

Chai thủy tinh MC500

Chai thủy tinh HQ375

Chai thủy tinh YT500 trong

Chai vang cao cấp 1.2kg 750ml

Chai vang cao cấp 0.9 kg 750ml

Chai rượu vang 750ml

chai đựng rượu 300ml

Chai thủy tinh VK300

Chai vang cao cấp 1.2kg 750ml

Chai vang cao cấp 0.9 kg 750ml

Chai rượu vang 750ml

Hàng đặt riêng

Chai thủy tinh KC500 nắp bạc

Chai hoa quả HQ500

Chai thủy tinh vai rồng VR500

vỏ chai đựng rượu 700ml

Chai thủy tinh 750ml HK750

Chai thủy tinh 500ml GN500

Chai thủy tinh 100ml – 500ml – 750ml

Chai thủy tinh 500ml vuông nắp bi

Chai thủy tinh 500ml dẹt đáy núi

chai vang 750ml nặng 630g

Chai thủy tinh 100ml – 500ml – 750ml

Chai thủy tinh 500ml vuông nắp bi

Chai thủy tinh 500ml dẹt đáy núi