Chai serum 5ml borosilicate

Chai serum 5ml thủy tinh phun màu

Chai tinh dầu 5ml mờ nắp serum

Chai serum 3ml VP03

Chai serum 5ml VP05

Chai serum 5ml thủy tinh phun màu

Chai serum VP 1ml-2ml-3ml-5ml

Chai serum 3ml VP03

Chai serum 10ml KH10

Chai serum LH10ml phun đỏ

Chai serum 10ml vuông
nâu

Chai serum 20ml – 30ml SV20 SV30

Chai serum 10ml KH10

Chai serum vuông 20ml MQ20 phun xanh

Chai serum 10ml vuông
nâu

Chai serum 20ml – 30ml SV20 SV30

Chai serum 20ml KH20

Chai serum 20ml trắng bóng

Chai serum 20ml – 30ml SV20 SV30

Chai serum SV 20ml – 30ml – 50ml

Chai serum 30ml TH30 nắp xi bạc

Chai serum 30ml TC30

Chai serum 30ml TC30

Chai serum 30ml TC30

Chai serum 30ml KH30

Chai serum 30ml MQ30 vuông đáy caro

Chai serum 30ml trong

Chai serum 50ml mờ

Hàng đặt theo đơn

Chai serum 30ml TG30 phun màu theo yêu cầu

Chai serum 30ml cong

Chai serum 30ml thân vuông cao

Chai serum 30ml thân vuông cao

Chai serum 30ml tám cạnh

Chai serum 30ml tám cạnh

Chai serum 30ml dáng cao

Chai serum 30ml con dấu

Chai serum 20ml có đế

Chai serum 15ml – 30ml TC15-TC30

Chai serum 40ml tam giác

Chai serum 40ml tam giác

Chai serum 30ml vuông thẳng

Chai serum 20ml-30ml-40ml-50ml-60ml

Chai serum 40ml tam giác

Chai serum 40ml tam giác