Chai serum 5ml borosilicate

Chai serum 5ml thủy tinh phun màu

Chai tinh dầu 5ml mờ nắp serum

Chai serum 3ml VP03

Chai serum 5ml VP05

Chai serum 5ml thủy tinh phun màu

Chai serum VP 1ml-2ml-3ml-5ml

Chai serum 3ml VP03

Chai serum 10ml KH10

Chai serum LH10ml phun đỏ

Chai serum 10ml vuông
nâu

Chai serum 20ml – 30ml SV20 SV30

Chai serum 10ml KH10

Chai serum vuông 20ml MQ20 phun xanh

Chai serum 10ml vuông
nâu

Chai serum 20ml – 30ml SV20 SV30

Chai serum 20ml KH20

Chai serum 20ml trắng bóng

Chai serum 20ml – 30ml SV20 SV30

Chai serum SV 20ml – 30ml – 50ml

Chai serum 30ml TH30 nắp xi bạc

Chai serum 30ml TC30

Chai serum 30ml TC30

Chai serum 30ml TC30

Chai serum 30ml KH30

Chai serum 30ml MQ30 vuông đáy caro

Chai serum 30ml trong

Chai serum 50ml mờ

Chai lotion - chân không

Chai chân không mạ vàng HV 5ml 15ml 20ml 30ml

Chai chân không nắp bơm mạ vàng HV15 HV20

Chai chân không bạc HV 5ml 15ml 20ml

Chai chân không nắp bơm AC 15ml 30ml 50ml 80ml 100ml

Chai chân không mạ bạc HL 15ml 30ml 50ml

Chai chân không mạ vàng HL 15ml 30ml 50ml

Chai chân không bạc HV 5ml 15ml 20ml

Chai chân không nắp bơm AC 10ml

Chai chân không PB 30ml 50ml 100mll

Chai chân không 50ml mờ HR50 nắp bơm

Chai chân không mờ HR 20ml 30ml 50ml

Chai thủy tinh KH 30ml 50ml HM100ml nắp bơm

Chai thủy tinh KH 30ml 50ml HM100ml nắp bơm

Chai thủy tinh mờ SC 20ml 30ml

Chai thủy tinh LU 20ml 30ml 100ml 120ml trong

Chai thủy tinh HG100 phun xanh

Chai thủy tinh LA100 trong

Chai thủy tinh Lu 20ml 30ml 100ml 120ml phun màu

Chai thủy tinh Lu 20ml 30ml 100ml 120ml phun hồng

Chai thủy tinh HG100 phun xanh

Hàng đặt theo đơn

Chai chân không nắp đen 15ml 30ml 50ml

Chai chân không 15ml 30ml 50ml

Chai chân không PP 30ml 50ml 80ml 100ml 120ml 150ml

Chai chân không 15ml 30ml 50ml thân vuông

Chai serum 30ml TG30 phun màu theo yêu cầu

Chai serum 30ml cong

Chai serum 30ml thân vuông cao

Chai serum 30ml thân vuông cao

Chai serum 30ml tám cạnh

Chai serum 30ml tám cạnh

Chai serum 30ml dáng cao

Chai serum 30ml con dấu

Chai serum 20ml có đế

Chai serum 15ml – 30ml TC15-TC30

Chai serum 40ml tam giác

Chai serum 40ml tam giác

Chai serum 30ml vuông thẳng

Chai serum 20ml-30ml-40ml-50ml-60ml

Chai serum 40ml tam giác

Chai serum 40ml tam giác