Chính sách xử lý khiếu nại

chính sách giải quyết khiếu nại

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh, việc gặp phải khiếu nại của khách hàng là điều khó tránh khỏi. Và để giải quyết tốt nhất các khiếu nại của khách hàng, Phúc Nguyên xin đưa ra một số chính sách cụ thể dưới đây!

1. Khách hàng khiếu nại khi nào?

Khách hàng có quyền khiếu nại Phúc Nguyên khi:

 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đúng và đủ như những gì đã thỏa thuận với khách hàng 
 • Nhân viên của chúng tôi không có thái độ chuẩn mực
 • Chúng tôi tiết lộ hoặc bán thông tin của khách hàng cho bên thứ 3

2. Chính sách xử lý khiếu nại của Phúc Nguyên

Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Khách hàng có quyền khiếu nại lại với Phúc Nguyên sau khi ngay sau nhận được đơn hàng tối đa là 2 ngày hoặc khi nhân viên của chúng tôi có thái độ không chuẩn mực hoặc nhận thấy thông tin của mình đang bị chúng tôi tiết lộ khi không được cho phép. 

Sau khi nhận được thông tin khiếu nại của khách hàng, Phúc Nguyên sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại và phản hồi lại cho khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc. Trong trường hợp bất khả kháng, Phúc Nguyên sẽ cùng khách hàng tiến hành thương lượng.

Thời điểm khiếu nại

Sau khi nhận hàng tối đa là 02 ngày. Thời gian nhận hàng dựa trên cơ sở của chính sách lưu kho hàng hóa.

Cách thức khiếu nại

Việc khiếu nại của khách hàng có thể thực hiện bằng cách:

 • Khiếu nại trên đơn hàng 
 • Khiếu nại qua email 
 • Khiếu nại qua Hotline

Thông tin khiếu nại

Trong thông tin khiếu nại khách hàng cần ghi đầy đủ các nội dung sau:

 • Thông tin khách hàng (Họ tên, điện thoại, địa chỉ,…)
 • Mã/tên hàng hóa
 • Tình trạng 
 • Lý do khiếu nại
 • Mong muốn giải quyết khiếu nại: Hoàn trả hay bồi thường

Hình thức liên lạc 

Sau khi nhận được khiếu nại của khách hàng chúng tôi sẽ trao đổi, phản hồi lại thông qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp khách hàng nếu có thể để giải quyết vấn đề.

Cách thức giải quyết khiếu nại sẽ dựa trên chính sách chung do Phúc Nguyên đưa ra và sự trao đổi, đi đến thống nhất của khách hàng nhằm giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất. 

Đối với các khiếu nại về đơn hàng, chúng tôi xin kiến nghị hình thức giải quyết theo phương án đổi/trả hàng. Nếu lỗi thuộc về Phúc Nguyên, chúng tôi xin đưa ra các chính sách đền bù và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.

Phúc Nguyên luôn lấy lợi ích khách hàng làm đầu. Vì vậy, các vấn đề khiếu nại của khách hàng sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng, đảm bảo thấu tình, đạt lý và dựa trên sự đồng thuận của cả 2 bên.

Chat Facebook
Gọi điện ngay