Hũ kem mờ nắp bạc nhựa

Hũ kem mờ nắp trắng

Hũ kem mờ nắp vàng

Hũ kem nắp đen

Hũ kem nâu

Hũ kem nâu nắp vàng

Hũ kem nâu nắp đen

Hũ kem nâu

Hũ kem nâu

Hũ kem thủy tinh

Hũ kem HM 20g/30g/50g

Hũ 50g phun đen nắp vẫn gỗ

Hũ kem trong nắp vàng

Hũ kem trong nắp bạc

Hũ nâu thon 15g/30g/50g

Hũ nâu thon 15g/30g/50g

Hũ kem trong nắp vân gỗ

Hũ kem trong nắp vân gỗ

Hũ thủy tinh 20g/30g LU20-LU30 nắp vàng/bạc

Hũ acrylic 20g SO20 đen/trắng

Hũ acrylic 20g đĩa bay vàng/bạc

Hũ acrylic 30g QV30

Hũ nhựa 200g viền vàng BD200

Hũ thủy tinh 30g đáy caro MQ30

Hũ thủy tinh 50g trong DP50

Hũ thủy tinh trong 30g GS30

Hũ chân không 30g PJ30 trắng ngọc trai

Hũ acrylic 30g KH30 trắng ngọc trai – xanh ngọc

Hàng đặt theo đơn

Hũ 20g