Hũ lục giác 85ml 100ml 180ml

Hũ lục giác 280ml 380ml 500ml 730ml

Hũ lục giác

Hũ lục giác nắp đen

Hũ vuông nắp đen

Hũ vuông nắp đen

Hũ vuông 50ml 100ml 200ml

Hũ vuông 280ml 380ml 500ml

Hũ ong 100ml-180ml-350ml

Hũ ong nắp vàng

Hũ ong 100ml – 180ml – 350ml

Hũ ong 100ml nắp đen

Hũ tròn 200ml-240ml-350ml-500ml

Hũ tròn 240ml-350ml

Hũ yến 75ml nắp siết

Hũ yến 75ml nắp thiếc

Hũ pudding 100g nắp nhựa

Hũ pudding 100ml dáng cao

Chai sữa 200ml 250ml 300ml 500ml

Hũ nghiêng 50ml-180ml-380ml

Hũ pudding 100g nắp thiếc

Hũ pudding nhiều dung tích

Hũ thủy tinh mason 250ml

Hũ thủy tinh mason 500ml

Hũ yến cao cấp 75ml – 100ml

Hũ yến 100ml cao cấp – bầu sen – sen cao – hũ yến dày

Hũ thủy tinh mason 250ml

Hũ thủy tinh mason 500ml