Thông tin chuyển khoản

Techcombank
Tài khoản số :19027950841555
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hưng yên
Chủ tài khoản : Vũ Văn Thành

Agribank
Tài khoản số :2407205101750
ngân hàng Agribank chi nhánh Hưng Yên 2
Chủ tài khoản : Vũ Văn Thành

Vietcombank
Tài khoản số : 0591000356812
Ngân hàng Vietcombank, CN Hưng Yên
Chủ tài khoản: Vũ Văn Thành

____________________________________

Tài khoản công ty

Agribank
Tài khoản số: 2407201005664
Ngân hàng Agribank chi nhánh Hưng Yên 2
Công Ty TNHH TM & SX Phúc Nguyên

Techcombank
Tài khoản số: 19131888912868
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hưng Yên
Công Ty TNHH TM & SX Phúc Nguyên

Thông tin chi tiết xem tại website https://phucnguyen.vn/